Για την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής (μια ομιλία σε μια συζήτηση που ακυρώθηκε)

∆ε χρειάζεται νομίζω να επισημάνω την κρισιμότητα του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων για το μέλλον της Αττικής, για το περιβάλλον, την οικονομία και την ανάπτυξη.

Είναι πολύ εύκολο να είμαστε μηδενιστικοί και να λέμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ας δούμε ποια πράγματα αυτή τη στιγμή είναι σε στάδιο εξέλιξης. Υπάρχει σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στα ανενεργά λατομεία προκειμένου να γίνουν χώροι ΧΥΤΥ, μονάδες επεξεργασίας κλπ. Επίσης είναι μεγάλη αλήθεια ότι δεν έχουν ασκηθεί πιέσεις στην Κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, δηλαδή οι αλλαγές όρων χρήσης προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι ίδιες περιοχές. Έτσι, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τελικά οι χωροθετήσεις να γίνουν βάσει του Ν 3164/2003, του Νόμου της Βάσως Παπανδρέου, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολες και πιο γρήγορες οι διαδικασίες, αλλά αυτό θα επιβαρύνει περιοχές ήδη επιβαρυμένες με άλλες οχλούσες δραστηριότητες. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και ότι γίνεται προσπάθεια; Να βρεθούν κοινοί τόποι και συνισταμένες. Όπως είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και τοπικές κοινωνίες οι οποίες αντιδρούν. Υπάρχει το παράδειγμα των κατοίκων του Γραμματικού και της Φυλής, αλλά υπάρχει και το παράδειγμα της περιοχής του Πειραιά και ο Σχιστός που οριοθετήθηκε σε πνεύμα συναίνεσης.

Continue reading “Για την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής (μια ομιλία σε μια συζήτηση που ακυρώθηκε)”

Advertisements

(Video) 22/11/16: Τοποθέτηση για τον Προϋπολογισμό έτους 2017