Για την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής (μια ομιλία σε μια συζήτηση που ακυρώθηκε)

∆ε χρειάζεται νομίζω να επισημάνω την κρισιμότητα του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων για το μέλλον της Αττικής, για το περιβάλλον, την οικονομία και την ανάπτυξη.

Είναι πολύ εύκολο να είμαστε μηδενιστικοί και να λέμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ας δούμε ποια πράγματα αυτή τη στιγμή είναι σε στάδιο εξέλιξης. Υπάρχει σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στα ανενεργά λατομεία προκειμένου να γίνουν χώροι ΧΥΤΥ, μονάδες επεξεργασίας κλπ. Επίσης είναι μεγάλη αλήθεια ότι δεν έχουν ασκηθεί πιέσεις στην Κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, δηλαδή οι αλλαγές όρων χρήσης προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι ίδιες περιοχές. Έτσι, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τελικά οι χωροθετήσεις να γίνουν βάσει του Ν 3164/2003, του Νόμου της Βάσως Παπανδρέου, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολες και πιο γρήγορες οι διαδικασίες, αλλά αυτό θα επιβαρύνει περιοχές ήδη επιβαρυμένες με άλλες οχλούσες δραστηριότητες. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και ότι γίνεται προσπάθεια; Να βρεθούν κοινοί τόποι και συνισταμένες. Όπως είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και τοπικές κοινωνίες οι οποίες αντιδρούν. Υπάρχει το παράδειγμα των κατοίκων του Γραμματικού και της Φυλής, αλλά υπάρχει και το παράδειγμα της περιοχής του Πειραιά και ο Σχιστός που οριοθετήθηκε σε πνεύμα συναίνεσης.

Continue reading “Για την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής (μια ομιλία σε μια συζήτηση που ακυρώθηκε)”

Advertisements

Τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της β΄ αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής

Κοιτούσα τις σημειώσεις μου από πέρσι τέτοιο καιρό που συζητούσαμε τη β΄ Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και άκουσα, με πολύ μεγάλη προσοχή, όσα έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα. Άλλα σωστά, άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ, άλλα εντελώς λάθος. Για παράδειγμα ακούστηκε ότι δεν υπάρχουν χωροθετήσεις, άρα δεν έχει κανένα νόημα να γνωμοδοτήσουμε επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό είναι εντελώς λάθος γιατί η στρατηγική μελέτη είναι απαραίτητη προυπόθεση και προαπαιτούμενο για να γίνει η χωροθέτηση. Μπορεί να ασκηθεί οποιαδήποτε κριτική για αυτό που έχουμε μπροστά μας. Αλλά να είμαστε εποικοδομητικοί στην κριτική μας, αν πραγματικά θέλουμε να προχωρήσουν τα πράγματα.

Το νέο ΠΕΣΔΑ ακολουθεί τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, της εγγύτητας, της συμμετοχικότητας. Αποτυπώνει, όπως άλλωστε γνωμοδότησαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού (ΕΣΔΑ). Συμβάλλουν σημαντικά οι δήμοι μέσω των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων. Παίζουν, έτσι, καθοριστικό ρόλο στα πρώτα στάδια της διαχείρισης απορριμμάτων, σύμφωνα με την πυραμίδα ιεράρχησης του νόμου 4042/12, δηλαδή την πρόληψη, την επανάχρηση, τη διαλογή στην πηγή. Στόχος είναι να γίνεται η διαχείριση του 52% των ΑΣΑ σε τοπικό επίπεδο. Και τέλος, με την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ μπαίνει οριστικό τέλος στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, που βρισκόταν στο επίκεντρο του πλήρως αποτυχημένου μοντέλου του ενός και μοναδικού χώρου διάθεσης, με όλες τις αρνητικές συνέπειες για την τοπική κοινωνία.

Continue reading “Τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της β΄ αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής”