Τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της β΄ αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής

Κοιτούσα τις σημειώσεις μου από πέρσι τέτοιο καιρό που συζητούσαμε τη β΄ Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και άκουσα, με πολύ μεγάλη προσοχή, όσα έχουν ειπωθεί μέχρι τώρα. Άλλα σωστά, άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ, άλλα εντελώς λάθος. Για παράδειγμα ακούστηκε ότι δεν υπάρχουν χωροθετήσεις, άρα δεν έχει κανένα νόημα να γνωμοδοτήσουμε επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό είναι εντελώς λάθος γιατί η στρατηγική μελέτη είναι απαραίτητη προυπόθεση και προαπαιτούμενο για να γίνει η χωροθέτηση. Μπορεί να ασκηθεί οποιαδήποτε κριτική για αυτό που έχουμε μπροστά μας. Αλλά να είμαστε εποικοδομητικοί στην κριτική μας, αν πραγματικά θέλουμε να προχωρήσουν τα πράγματα.

Το νέο ΠΕΣΔΑ ακολουθεί τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, της εγγύτητας, της συμμετοχικότητας. Αποτυπώνει, όπως άλλωστε γνωμοδότησαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού (ΕΣΔΑ). Συμβάλλουν σημαντικά οι δήμοι μέσω των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων. Παίζουν, έτσι, καθοριστικό ρόλο στα πρώτα στάδια της διαχείρισης απορριμμάτων, σύμφωνα με την πυραμίδα ιεράρχησης του νόμου 4042/12, δηλαδή την πρόληψη, την επανάχρηση, τη διαλογή στην πηγή. Στόχος είναι να γίνεται η διαχείριση του 52% των ΑΣΑ σε τοπικό επίπεδο. Και τέλος, με την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ μπαίνει οριστικό τέλος στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, που βρισκόταν στο επίκεντρο του πλήρως αποτυχημένου μοντέλου του ενός και μοναδικού χώρου διάθεσης, με όλες τις αρνητικές συνέπειες για την τοπική κοινωνία.

Continue reading “Τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της β΄ αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής”

Advertisements

(Video) Τοποθέτηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της β΄ αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής (10 Νοέμβρη 2016)