Για την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής (μια ομιλία σε μια συζήτηση που ακυρώθηκε)

∆ε χρειάζεται νομίζω να επισημάνω την κρισιμότητα του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων για το μέλλον της Αττικής, για το περιβάλλον, την οικονομία και την ανάπτυξη.

Είναι πολύ εύκολο να είμαστε μηδενιστικοί και να λέμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ας δούμε ποια πράγματα αυτή τη στιγμή είναι σε στάδιο εξέλιξης. Υπάρχει σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στα ανενεργά λατομεία προκειμένου να γίνουν χώροι ΧΥΤΥ, μονάδες επεξεργασίας κλπ. Επίσης είναι μεγάλη αλήθεια ότι δεν έχουν ασκηθεί πιέσεις στην Κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, δηλαδή οι αλλαγές όρων χρήσης προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι ίδιες περιοχές. Έτσι, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τελικά οι χωροθετήσεις να γίνουν βάσει του Ν 3164/2003, του Νόμου της Βάσως Παπανδρέου, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολες και πιο γρήγορες οι διαδικασίες, αλλά αυτό θα επιβαρύνει περιοχές ήδη επιβαρυμένες με άλλες οχλούσες δραστηριότητες. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και ότι γίνεται προσπάθεια; Να βρεθούν κοινοί τόποι και συνισταμένες. Όπως είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και τοπικές κοινωνίες οι οποίες αντιδρούν. Υπάρχει το παράδειγμα των κατοίκων του Γραμματικού και της Φυλής, αλλά υπάρχει και το παράδειγμα της περιοχής του Πειραιά και ο Σχιστός που οριοθετήθηκε σε πνεύμα συναίνεσης.

Continue reading “Για την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής (μια ομιλία σε μια συζήτηση που ακυρώθηκε)”

Advertisements

Ομιλία στην 4η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (Αθήνα, 22 Οκτώβρη 2016)

 

Από το έτος ίδρυσής της, το 1994, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκει να προσδώσει στην Ευρώπη έναν ακόμα πιο δημοκρατικό, αδιάβλητο και περιεκτικό χαρακτήρα. Πρωταρχικός στόχος της ΕΤΠ ήταν ανέκαθεν η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρίσκεται σε επαφή με τους πολίτες και θα στηρίζεται από αυτούς. Η ΕΤΠ συστάθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ για την αντιμετώπιση δύο βασικών θεμάτων.

Πρώτον, το 75% της νομοθεσίας της ΕΕ έχει εφαρμογή στο τοπικό ή το περιφερειακό επίπεδο και συνεπώς είναι λογικό οι αντιπρόσωποι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης να συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης των νέων κοινοτικών νόμων.

Δεύτερον, διατυπώθηκε η ανησυχία ότι η Ευρώπη προχωρούσε μεν, άφηνε ωστόσο τους πολίτες πίσω της. Ένας τρόπος για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα ήταν να έλθουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι πιο κοντά στους πολίτες. Η συμμετοχική διαδικασία στη λήψη αποφάσεων, αλλά και στην εφαρμογή πολιτικών, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Η συμμετοχική δημοκρατία αναφέρεται στην εμβάθυνση και στην ουσιαστική λειτουργία της δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη κάθε χώρας και κάθε περιοχής. Η προσχώρηση των πολιτών στην ευρωπαϊκή διαδικασία συνιστά πρόκληση για την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Continue reading “Ομιλία στην 4η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (Αθήνα, 22 Οκτώβρη 2016)”