Για την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής (μια ομιλία σε μια συζήτηση που ακυρώθηκε)

∆ε χρειάζεται νομίζω να επισημάνω την κρισιμότητα του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων για το μέλλον της Αττικής, για το περιβάλλον, την οικονομία και την ανάπτυξη.

Είναι πολύ εύκολο να είμαστε μηδενιστικοί και να λέμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ας δούμε ποια πράγματα αυτή τη στιγμή είναι σε στάδιο εξέλιξης. Υπάρχει σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στα ανενεργά λατομεία προκειμένου να γίνουν χώροι ΧΥΤΥ, μονάδες επεξεργασίας κλπ. Επίσης είναι μεγάλη αλήθεια ότι δεν έχουν ασκηθεί πιέσεις στην Κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, δηλαδή οι αλλαγές όρων χρήσης προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι ίδιες περιοχές. Έτσι, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τελικά οι χωροθετήσεις να γίνουν βάσει του Ν 3164/2003, του Νόμου της Βάσως Παπανδρέου, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολες και πιο γρήγορες οι διαδικασίες, αλλά αυτό θα επιβαρύνει περιοχές ήδη επιβαρυμένες με άλλες οχλούσες δραστηριότητες. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και ότι γίνεται προσπάθεια; Να βρεθούν κοινοί τόποι και συνισταμένες. Όπως είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και τοπικές κοινωνίες οι οποίες αντιδρούν. Υπάρχει το παράδειγμα των κατοίκων του Γραμματικού και της Φυλής, αλλά υπάρχει και το παράδειγμα της περιοχής του Πειραιά και ο Σχιστός που οριοθετήθηκε σε πνεύμα συναίνεσης.

Οφείλουμε σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι η αντίστοιχη μελέτη για τη 2η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, ανατέθηκε σε οκταμελή ομάδα εργασίας από το επιστημονικό δυναμικό του ΕΔΣΝΑ με την επικουρία ειδικού συμβούλου εξωτερικού συνεργάτη.

Βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του νέου ΠΕΣΔΑ είναι:

1. Η κοινωνική συμμετοχή και συναίνεση τόσο στο στάδιο σχεδιασμού όσο και στην υλοποίηση των δράσεων με ευρεία διαβούλευση. Με τη νέα φιλοσοφία του ΠΕΣΔΑ αναζητούνται ευθύνες και δράσεις από κάθε πολίτη με την αρχή ότι η διαχείριση των απορριμμάτων απαιτεί «από πολλούς λίγα και όχι από λίγους πολλά», αφού έως σήμερα υπάρχει επανάπαυση, ότι ένας χώρος (Φυλή-Λιόσια) δέχεται περίπου 5.000 tn την ημέρα. Πλέον το ερώτημα που θέτει ο νέος σχεδιασμός είναι «πώς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματα» και όχι «πού θα τα μεταφέρουμε», ακριβώς όπως ορίζει ο νόμος και το ΕΣΔΑ.

2. H υποχρέωση για Τοπικό Σχεδιασμό σε επίπεδο Δήμων και ταυτόχρονα ο ορισμός ότι το 52% των ΑΣΑ Θα διαχειρίζονται με διαλογή στη πηγή σε τοπικό επίπεδο με ευθύνη των δήμων, εξασφαλίζοντας άμεσα την αποκέντρωση στη διαχείριση.

3. Η αμφισβήτηση έως και κατάργηση του όρου ΟΕΔΑ. Οι μονάδες επεξεργασίας διαχωρίζονται από τους χώρους τελικής διάθεσης, ενώ το σύνολο των εγκαταστάσεων αποκεντρώνονται και εγκαθίστανται σε όλη την Αττική.

4. Η αξιοποίηση των εξοφλημένων λατομείων-μεταλλείων, τα οποία εξετάζονται κατά προτεραιότητα ώστε να επιλεγούν ως χώροι για διάφορες δομές διαχείρισης Σ.Α. στην προοπτική κυρίως της αποκατάστασής τους, σε συνέργεια με τη διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. και των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και με την απορρόφηση μέρους του παραγόμενου compostH Αττική διαθέτει 154 τέτοια λατομεία-μεταλλεία, που ήδη ταυτοποιούνται και αξιολογούνται ώστε να δώσουν λύσεις στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας, τόσο για χώρους εγκατάστασης πράσινων σημείων, ΜΕΑ και μονάδων βιοαποβλήτων, όσο και για χώρους τελικής διάθεσης υπολειμμάτων για περιβαλλοντική και μορφολογική αποκατάστασή τους.

5. Η υιοθέτηση μαζί με την αρχή της αποκέντρωσης και της αρχής της εγγύτητας για την εγκατάσταση μονάδων διαχείρισης (ιδίως ΜΕΑ και μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων), έτσι ώστε στην πράξη να απαιτούνται ελάχιστοι έως καθόλου ΣΜΑ, βεβαίως όμως όχι κεντρικοί ΣΜΑ. Είναι επομένως αυταπόδεικτο, ότι με τα παραπάνω δεδομένα, τις αρχές, τη φιλοσοφία, τη νομοθεσία και την πολιτική μας βούληση, υπάρχει πλήρης ανατροπή του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ, ο οποίος ήταν συγκεντρωτικός, άδικος, ετεροβαρής, αντίθετος με τη νέα από το 2012 νομοθεσία, και κυρίως ανεφάρμοστος και αναποτελεσματικός. Απόδειξη ότι ελάχιστες δράσεις από αυτά που προέβλεπε έχουν προχωρήσει, ενώ ισχύει ουσιαστικά από το 2003, κεντρικές εγκαταστάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, ακόμα και εγκαταστάσεις ΣΜΑ παραμένουν μόνο στο σχεδιασμό, ενώ ουσιαστικά μια και μόνο περιοχή στην Αττική (Φυλή-Λιόσια) αποτελεί το χώρο τελικής διάθεσης-επεξεργασίας.

Άρα είναι ψέμα ότι δεν υπάρχει αποκέντρωση. Γιατί άλλο είναι μόνο η Φυλή, άλλο οι 5 ή 6 μονάδες που έχουν δρομολογηθεί. Είναι ψέμα ότι αυτό το σχέδιο είναι το ίδιο με αυτό που είχε εκπονηθεί από τη Διοίκηση Σγουρού.

Η αναθεώρηση   του  σχεδιασµού  βάζει  στο επίκεντρο τους ∆ήµους, τις τοπικές κοινωνίες, την κοινωνία των πολιτών. Είδαμε εδώ, δημάρχους, που παρόλες τις διαφωνίες τους, προς τιμήν τους, στηρίζουν την περιφερειακή αρχή στην προσπάθεια που καταβάλλει και στο σχέδιο που προχωρά.

Είναι θέμα υγείας πλέον, είναι θέµα ποιότητας ζωής και δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό όφελος κάποιων ανθρώπων οι οποίοι εδώ και πενήντα τέσσερα χρόνια λυμαίνονται την περιοχή και με τις δικές τους ψηφοθηρικές ατασθαλίες κρατάνε υπόδουλη ολόκληρη την κοινωνία της Φυλής.

Σίγουρα, δεν είναι το σχέδιο των ονείρων μας, δεν είναι το τέλειο. Αυτό άλλωστε δεν το διατρανώνει ούτε η πλειοψηφία. Είναι όμως ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει, με δεδομένες τις αστοχίες όλων των περασμένων ετών, που έφτασαν την κατάσταση με τη διαχείριση απορριμμάτων να έχει καταστεί ωρολογιακή βόμβα.

Η Παρέμβαση για την Αττική στηρίζει αυτό το νέο πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων, γιατί είναι η μόνη απτή, κοστολογημένη και υπαρκτή λύση, παρόλες τις ελλείψεις και τις αστοχίες που έχουμε αναδείξει.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s